جابجایی پارتیشن


در گذشته با استفاده از دیوار و سیمان و حتی ایجاد ستون سعی داشتند قسمت های مختلف اتاق را تقسیم کنند و به فضاهای مختلف تقسیم کنند اما به مرور استفاده از پارتیشن رواج یافت و به مرور زمان با گسترش صنعت و پیشرفت تکنولوژی استفاده از پارتیشن ها بسیار گسترش پیدا کرد. وظیفهاصلی آن در این ساختمانها تفکیک، جدا سازی و تقسیمبندی قسمتهای داخلی ساختمان به صورت عملی بود. جنس پارتیشنهای اولیه بیشتر ترکیبی از چوب و پارچه بود. این پارتیشنها به صورت صفحههایی شلف مانند روی سقف قرار گرفته و مکان مناسبی برای قرار گیری کتابها و وسایل مختلف به شمار میآمدند .این موارد سبب به وجود آمدن دو فضای کاربردی و جدا در کنار یک دیگر شدند.

.به مرور زمان و با رواج پارتیشن بندی و استفاده از پارتیشن در دکوراسیون، نیاز به جابجایی پارتیشن نیز به وجود آمد

اگر از شیوه پارتیشن بندی محل کار یا منزل خود ناراضی هستید، اگر میخواهید در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه اقدام به جابجایی پارتیشن کنید یا آنرا تعویض، بازسازی یا نوسازی کنید ، با آرکا تماس بگیرید، متخصصان ما سریعا در محل حاضر شده و این کار را برایتان انجام می دهند...

آرکا = مایه اطمینان

 

محصولات پیشنهادی دیگر : کابینت - کمد - کانتر - میز- قفسه

decoration-Rebuilding-partition